Preloader Image

STRZEGOM A CAPPELLA to inicjatywa muzyczna Jana Tomasza Adamusa.
Forum najbardziej uznanych zespołów wokalnych w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu, perle śląskiego gotyku wpisanej na listę Pomników Historii, która jest jedną z najpiękniejszych zabytków gotyckich w Polsce. Zjawiskowa gotycka bazylika, wyniesiona do godności Kolegiaty, ze względu na swoje ogromne rozmiary i akustykę jest idealną przestrzenią do wykonawstwa muzyki a cappella.

Kluczowym warunkiem rozwoju jest zdolność dostrzegania potencjału ludzi, miejsc, zjawisk. Dlatego Strzegom. Jego gotycka bazylika o wybitnych walorach architektonicznych i akustycznych oraz krajobraz kulturowy regionu to bezcenny potencjał. Rozwijamy go przy pomocy znakomitego festiwalu muzyki klasycznej, którego pojawienie się na europejskiej mapie sztuki wysokiej jest nieuchronną koniecznością. Tego rodzaju miejsca zawsze  prędzej, czy później stają się motorem rozwoju – magnesem przyciągającym artystów, melomanów, miłośników architektury, turystów, wszelkie osoby spragnione sztuki i współczesnego sacrum rozumianego jako uniwersalne kody kultury tworzące sieć łączności kulturowej. Budowana przez kilka wieków strzegomska bazylika to symbol ludzkiej zdolności patrzenia w przyszłość, zdolności kontynuowania pracy poprzedników przez kolejne pokolenia.

Strzegom a cappella – arcydzieła muzyki klasycznej w wybitnej architekturze – aby doznania można było wyrazić miejscowymi nazwami, aby ich wymowa symboliczna w kulturze była wystarczająco silna.