Preloader Image

Strzegom a cappella
25-28 sierpnia 2022

Arcydzieła muzyki klasycznej w wybitnej architekturze – aby doznania można było wyrazić miejscowymi nazwami, aby ich wymowa symboliczna
w kulturze była wystarczająco silna.

Program 2022 >