Preloader Image

strzegom a cappella

Arcydzieła muzyki klasycznej w wybitnej architekturze – aby doznania można było wyrazić miejscowymi nazwami, aby ich wymowa symboliczna
w kulturze była wystarczająco silna.